Villkor

FreeAct, köp- och leveransvillkor inom Sverige för köp via internet

1. Allmänt
1.1 Följande villkor gäller FreeAct:s försäljning i Sverige över Internet till konsument. Med konsument avses såväl privatperson som juridisk person.
1.2 Villkoren gäller i den version som föreligger vid varje enskilt beställningstillfälle.
1.3 Dessa villkor gäller endast för köp och leverans i Sverige.
2. Priser
2.1 Gällande pris för, med och utan moms, är det pris som finns angivet i vid presenterad produkt på FreeAct.se vid beställningstillfället.
2.2 Om inte annat överenskommits tillkommer kostnad för frakt/porto enligt Postens, vid tillfället, gällande avgifter för ekonomibrev/paket/postförskott. Vid beställning över ettusen (1000) kronor (inkl moms) utgår ingen fraktavgift.
3. Information om behandlingen av personuppgifter
3.1 FreeAct ansvarar för den behandling av personuppgifter som görs i samband med beställning av
varor från FreeAct.se. Du har enligt lag rätt att få information om de personuppgifter som
registrerats om Dig själv och att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade. Kontakta oss på mailadressen piratestopper@freeact.se.
3.2 FreeAct kommer att behandla personuppgifterna om Dig för administration av beställning och leverans av varor som beställts från freeact.se. Av praktiska skäl går det inte att beställa varor utan att FreeAct tillåts registrerar de personuppgifter som vår administration kräver. Därutöver kommer uppgifterna att användas för utskick av information och erbjudanden om ni inte avböjt detta.
4. Betalningsvillkor
4.1 Betalning kan ske mot faktura, förskott, postförskott eller direktbetalning.
4.2 För betalning mot faktura erfordras att fullständigt personnummer anges och till ett belopp av högst ettusen (1000) kronor.
4.3 Leverans som överstiger ovan angivna värde sker mot förskotts-, postförskotts- eller direktbetalning.
4.4 FreeAct förbehåller sig rätten att göra sedvanlig kreditprövning vid betalning mot faktura.
Om kredit ej kan beviljas sker leverans mot postförskott. 4.5 Betalning ska ske inom femton (15) dagar från fakturans datum.
4.6 Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift f n 50 kronor och krav på ny betalning inom tio (10) dagar.
4.7 Vid försenad betalning, efter påminnelse, utgår dröjsmålsränta från nya förfallodagen med + 25 % samt ny lagstadgad påminnelseavgift f n 50 kronor.
5. Beställning
5.1 Alla meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Kund förbinder sig att efter
beställning bevaka sin e-post.
5.2 Bindande köpeavtal uppkommer först sedan FreeAct per e-post bekräftat beställningen.
6. Leverans
6.1 Leverans, mot faktura sker endast till orter inom Sverige. Leverans utanför Sverige men inom EU sker mot postförskott.
6.2 Leveranstid inom Sverige är normalt en till tre arbetsdagar. Leveranstid inom EU är normalt en vecka.
6.3 Om vara av någon anledning inte kan levereras meddelas detta per e-post.
6.4 Vid transport till kund är FreeAct ansvarigt om varan skadas eller kommer bort under
transporten. Vid transport från kund till FreeAct är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.
7. Ångerrätt/Retur
7.1 Denna ångerrätt gäller köp via internet. Kund har rätt att returnera beställda varor. Kund skall meddela FreeAct om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot. Detta skall meddelas per e-post till : order@freeact.se eller per post till: FreeAct, Västergöksvägen 72, 162 71 Vällingby.
7.2 Retur skall ske till FreeAct, Västergöksvägen 72, 162 71 Vällingby tillsammans med faktura eller postförskottskvitto. Retur får inte ske mot postförskott.
7.3 Returnerad produkt skall vara i oanvänt och oskadat skick om inte produkt förstörts eller förändrats på grund av omständighet som inte kan hänföras till kund.
7.4 Returporto bekostas av kunden.
8. Garanti
8.1 FreeAct lämnar två (2) år garanti mot fabrikationsfel.
8.2 För Pirate Stopper lämnar FreeAct ytterligare fem (5) års utbytesgaranti till reducerad kostnad (fn. Cirkapris – 25%) mot insändandet av den defekta produkten. Returporto, porto och fraktkostnad bekostas av kunden.
9 Reklamation
9.1 Vid felaktig eller defekt vara skall kunden, utan dröjsmål, reklamera detta skriftligt och samtidigt beskriva vad felet anses vara.
10. Skada
10.1 Utöver vad som sagts ovan, och vad som föreskrivs i tvingande konsumenträttslig lagstiftning, har FreeAct inget ansvar för fel/och förseningar och svarar inte för någon skada vare sig direkt eller indirekt.
11. Tvist
11.1 Tvist med anledning av köp av varor från FreeAct eller med anledning av dessa villkor
prövas av svensk allmän domstol eller av Allmänna reklamationsnämnden.
12. Övrigt
12.1 Frågor kring våra varor, köp och leveranser besvaras snarast.

Tfn: 076-103 99 00
E-post: order@freeact.se
Adress:
FreeAct
Västergöksvägen 72
162 71 Vällingby